iMed : ประวัติความเป็นมา
 
iMed : ประวัติความเป็นมา iMed : ทีมงาน iMed iMed : ร่วมงาน มาเป็นทีมงานกับ iMed

Java Programmer | Web Developer | Report Developer | Technical Support | Administration Officer

Java Programmer

 • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค นนทบุรี
 • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล โดยใช้ภาษา Java
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน JAVA,JAVA Servlet, JSP, Javascript , SQL และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
  • มีความรู้ ความเข้าใจ OOAD (Object-Oriented Analysis and Design)
  • บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

  Top


  Web Developer

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • รับผิดชอบในการพัฒนา Web Application และ Web Content รวมถึงการปรับปรุงและแก้ไข Web Application และ Web Content ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน
  • รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก แก่ผู้ติดตั้งระบบและผู้ฝึกอบรมผู้ใช้งาน รวมถึงการให้ความรู้ที่จำเป็นในการติดตั้งและการใช้งาน เพื่อให้การใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
  • รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา Technology, Solution และ Framework สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพัฒนา Web Application ด้วย HTML5 และ CSS3 ได้สวยงามและใช้งานง่าย หรือพัฒนาตาม GUI Spec ที่ได้มีการออกแบบไว้
  • สามารถพัฒนา Web Application ด้วย JavaScript ให้มีการประมวลผลบน Web Page และตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
   • หากสามารถใช้ทั้ง HTML5, CSS3 และ JavaScript ได้อย่างชำนาญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • หากสามารถใช้ jQuery Framework และ Bootstrap Framework ได้อย่างชำนาญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Top


  Report Developer

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ทางระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้
  • มีประสบการณ์เคยใช้โปรแกรม iReport / Crystal Report
  • สามารถทำงานที่ จ.ภูเก็ต และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว
  • บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  • หากสามารถเขียนโปรแกรม PL/SQL ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Top


  Technical Support

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ภูเก็ต
 • รายละเอียดของงาน
  • ทำการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ให้บริการงานด้านเทคนิค ตอบข้อซักถามและรับแจ้งปัญหาจากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล์, แฟกซ์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารทางสังคมได้
 • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • สามารถรับฟังปัญหาจากลูกค้าและวิธีการสื่อสารที่ดี
  • คิดอย่างมีเหตุผล ใส่ใจรายละเอียด
  • เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วและขวนขวายหาความรู้ทาง internet อย่างคล่องแคล่ว
  • ทำงานเป็นทีมได้ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

  Top


  Administration Officer (พนักงานธุรการ)

  • 1 ตำแหน่ง สถานที่ตั้งสำนักงาน ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค นนทบุรี
 • คุณสมบัติ
  • สามารถจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel เป็นต้น
  • สามารถร่างจดหมายราชการ (หนังสือราชการ) ออกเป็น
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

  Top


  สวัสดิการ :

  • เงินเดือน (ตามตกลง)
  • ประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าสวัสดิการ
  • สัมมนาประจำปี
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัด
  • สวัสดิการหนังสือประจำปี

  วิธีการสมัคร :

  1. สมัครด้วยตนเอง
  2. สมัครผ่านทาง E-mail - คลิกดาวน์โหลด > เอกสารการสมัคร กรอกรายละเอียดแล้วส่งมาที่ rujira@intermedisoft.com

  ข้อมูลการติดต่อ :

  ติดต่อ : คุณรุจิรา
  อีเมล์ : rujira@intermedisoft.com
  โทรศัพท์ : 0-2962-1037 ,08-0803-9619
  ที่อยู่ : เลขที่ 99/23 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 12 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

  .. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป